Про Малоєрчиківський сільський бюджет на 2017 рік

Малоєрчиківська сільська рада

 

11  сесія  сьомого скликання

 

Рішення

 

23 грудня 2016 року                                                        №01-11-07      

 

 

Про Малоєрчиківський сільський бюджет

на 2017 рік

Малоєрчиківська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

  1. Визначити на 2017 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 560,5 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  544,5 тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 16,0 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  0,0 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

- видатки сільського бюджету у сумі 560,5 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 544,5 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 16,0 тис. гривень;

- повернення кредитів до сільського бюджету у сумі 0,0 тис. грн., у тому числі повернення кредитів до загального фонду сільського бюджету - 0,0 тис. грн. та повернення кредитів до спеціального фонду сільського бюджету - 0,0 тис. гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення;

- надання кредитів з сільського бюджету у сумі 0,0 тис. грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду сільського бюджету - 0,0 тис. грн. та надання кредитів із спеціального фонду сільського бюджету - 0,0 тис. гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення;

- профіцит сільського бюджету у сумі 0,0 тис. грн., в тому числі загального фонду сільського бюджету 0,0 тис. грн. та спеціального фонду сільського бюджету 0,0 тис. грн. та згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 0,0 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 544,5 тис. грн. та спеціальному фонду 16,0 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  1,7 тис. гривень.

4. Затвердити на 2017 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2017 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.

6.  Затвердити  на 2017 рік  резервний  фонд сільського бюджету у сумі 0,0 тис. гривень.

7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

  • оплата праці (КЕКВ 2110);
  • нарахування  на оплату праці (КЕКВ 2120);
  • оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270);
  • інші виплати населенню (КЕКВ 2730).

8. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  60,6 тис. грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.

9. Визначити граничний розмір місцевого боргу сільського бюджету станом на 23 грудня 2017 року у сумі 0,0 тис. гривень.

10. Установити на 2017 рік граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі 0,0 тис. грн. Уповноважити керівника виконавчого органу Малоєрчиківської сільскої ради надавати гарантії суб’єктам щодо виконання ними боргових зобов’язань.

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові Малоєрчиківської сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

13. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст. 69 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

Внутрішні податки на товари та послуги                             9,1 тис. грн.

Податок на майно                                                               299,7 тис. грн.

Єдиний податок                                                                  235,5 тис. грн.

Плата за надання адміністративних послуг                         0,1 тис. грн.

Державне мито                                                                               0,1 тис. грн.

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені ст. 67 Бюджетного кодексу України щодо сільського бюджету;

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені ст. 70 Бюджетного кодексу України.

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені ст. 691 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

Власні надходження бюджетних установ                            16,0 тис. грн.

15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені ст. 691 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження.

16. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2017 рік у частині кредитування є надходження, визначені ст. 70 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження.

17. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Дане рішення та додатки до нього набирає чинності                              з 1 січня 2017 року.

19. Контроль за виконанням  рішення покласти на  постійну планово-бюджетну  комісію сільської ради.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                     Н.О.Баблюк

 

                Секретар                                          Н. В. Ящук

 


Пояснююча записка див.файл

Додатки до рішення див.файл